Ίσως καταφέρουμε να βγάλουμε αποτέλεσμα με τις επιπλέον ώρες που μας έδωσε το Υπουργείο.

Αναφέρω παρακάτω μερικά σημεία από το μάθημα

multiplication-division