Γραμμικό σύστημα 2×2

Γραμμική εξίσωση με δύο αγνώστους

 

 

Δοκιμή

\int_{0}^{1}\left ( lnx+3^{x} \right )dx

 
\int_{0}^{1}\left ( lnx+3^{x} \right )dx