• Ταυτότητα (α+β)²

Στα πλαίσια των επιμορφωτικών σεμιναρίων που διοργανώνονται το σχολικό έτος 2011-2012, από τους σχολικούς συμβούλους των Μαθηματικών, Γ΄ Αθήνας  κκ. Δ. Γκίνη και Ε. Νικολουδάκη, παρουσιάστηκε από τον κο Γκίνη φύλλο εργασίας που αφορά στην ταυτότητα (α+β) , στο οποίο χρησιμοποιήθηκε σχετικό αρχείο από το λογισμικό Geogebra.

Στο ακόλουθο έγγραφο θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες για την κατασκευή του αρχείου » Η ταυτότητα (α+β)² », με το λογισμικό Geogebra 

instructions for construction (a+b)^2

  • Αρχική συνάρτηση

Από το ίδιο σεμινάριο, μια ακόμη κατασκευή. Στο ακόλουθο έγγραφο θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες για την κατασκευή του αρχείου «Η αρχική συνάρτηση μιας πολυωνυμικής», με το λογισμικό Geogebra.

Instructions_antiderivative_of_polynomyal