Τα ακόλουθα αποτελούν τη διδασκαλία μου που έγινε σε ΚΣΕ, στα πλαίσια της πρακτικής μου άσκησης ως υποψήφιος επιμορφωτής.

Διδάχτηκε το σενάριο «Τριγωνομετρική Συνάρτηση» με χρήση του λογισμικού Function Probe, από τις σημειώσεις των ΚΣΕ.

Θίξαμε επίσης και το θέμα της κατασκευής φύλλων εργασίας, καθώς και τη θεωρητική  έννοια του σεναρίου – τι είναι και πώς κατασκευάζεται.

Δόθηκε στους επιμορφούμενους ένα φυλλάδιο, το οποίο περιέχει συνοπτική παρουσίαση των ανωτέρω και ένα φύλλο εργασίας. Αυτό είναι το senario-trigonometric function.

Θα πρέπει να αναφέρουμε μερικά πράγματα εδώ, ώστε οι επιμορφούμενοι αλλά και οποιοσδήποτε άλλος το χρησιμοποιήσει, να μπορούν να το χειριστούν κατάλληλα.

Το φύλλο εργασίας σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΣΕ και θεωρώντας δεδομένο ότι οι επιμορφούμενοι γνωρίζουν ήδη κάποια πράγματα που αφορούν στο λογισμικό Function Probe από προηγούμενα μαθήματα. Αυτά στα οποία στηριχτήκαμε είναι :

Προαπαιτούμενα ως προς το εργαλείο για το σενάριο της y=ρ*ημ(λx+k)

 •   Τη λειτουργία πίνακα τιμών και ιδιαίτερα τη συμπλήρωση μιας στήλης μέσω μιας άλλης
 •   Την αλλαγή κλίμακας σε ένα γράφημα.
 •   Τη δημιουργία γραφικών παραστάσεων.
 •   Την λειτουργία της οριζόντιας παραμόρφωσης μιας γ.π. και της μεταφοράς

 Αυτά τα οποία θεωρούμε ότι αναδείχθηκαν είναι:

Νέες λειτουργίες που εμφανίστηκαν κατά την υλοποίηση του σεναρίου

 • Η γραφή του π.
 • Η απενεργοποίηση στήλης
 • Η εμφάνιση μετασχηματισμών
 • Παράθυρο νέο γράφημα
 • Η ακρίβεια στις οριζόντιες και κατακόρυφες μετατοπίσεις
 • Η δημιουργία κουμπιού στην αριθμομηχανή

Το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας έχει τις εξής ιδιαιτερότητες.

 1. Πρέπει να περιέχει ρωτήσεις που αφορούν και στους μαθητές και στους επιμορφούμενους καθηγητές (με στόχο στους τελευταίους  και την εκμάθηση του εργαλείου).
 2. Πρέπει να περιέχει ερωτήσεις που αφορούν μόνο στους μαθητές (με σκοπό να γνωρίσουν τις έννοιες που τους διδάσκουμε)
 3. Πρέπει να περιέχει το σκεπτικό των ερωτήσεων και τις υποενότητες που αυτές δημιουργούν.
 4. Πρέπει να περιέχει σαφείς τεχνικές οδηγίες, που αφορούν στον λεπτομερή χειρισμό του εργαλείου – λογισμικού.

Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω προχωρήσαμε στο σχεδιασμό ενός καινοτόμου φύλλου εργασίας με την ακόλουθη μορφή.

 1. Έχει κατ’ αρχήν χωριστεί σε δύο στήλες. Στην πρώτη στήλη είναι οι  ερωτήσεις και στη δεύτερη η υποενότητα στην οποία αυτές ανήκουν με ένα μικρό σκεπτικό για τη δημιουργία τους. Δεν ήταν και ούτε είναι μέσα στο σκεπτικό μας να υποκαταστήσουμε – αντικαταστήσουμε με το παρόν τη διδακτική προσέγγιση του εκάστοτε συναδέλφου. Απλά θέλουμε να τονίσουμε ότι πίσω από τις ενέργειές μας πρέπει να υπάρχει ένα σκεπτικό, όσο γίνεται πληρέστερα διατυπωμένο.
 2. Οι ερωτήσεις που αφορούν μόνο στους μαθητές είναι μέσα σε ένα γκρίζο φόντο, ώστε να τις παρακάμπτει στην παρούσα φάση ο επιμορφούμενος. Δυστυχώς αυτό στην πράξη δεν λειτούργησε, διότι στις φωτοτυπίες που μοιράστηκαν δε φαινόταν η διαφορά χρωματισμού, με αποτέλεσμα αρκετοί επιμορφούμενοι να κάνουν και αυτές τις ερωτήσεις και να χάσουμε αρκετό χρόνο στην αρχή. Εφιστάται λοιπόν η προσοχή σε αυτό το σημείο, σε όσους το χρησιμοποιήσουν από δω και στο εξής.
 3. Τέλος οι όποιες τεχνικές συμβουλές εκτιμούσαμε ότι χρειάζονται, δόθηκαν με μορφή υποσημειώσεων για να μην φορτωθεί η ερώτηση με περιττά στοιχεία και αλλοιωθεί το σκεπτικό της..

Δίνουμε επίσης και όλη τη θεωρία του σεναρίου παρουσιασμένη σε έναν εννοιολογικό χάρτη στο έγγραφο Senario-cmap

Για όσους χρησιμοποιούν το εργαλείο Cmap Tools, μπορούν να πάρουν το αντίστοιχο αρχείο που χρησιμοποιήθηκε στο μάθημα και το οποίο χρησιμοποιεί κόμβους, ώστε ο κάθε επιμορφούμενος να το αναπτύσσει ή συμπτύσσει ανάλογα με τις ανάγκες του, κατεβάζοντάς το από εδώ. Από τη σελίδα που θα σας οδηγήσει επιλέγετε download και μετά άνοιγμα ή αποθήκευση. Προσοχή όμως. Πρέπει να έχετε ήδη εγκατεστημένο το Cmap Tools στον υπολογιστή σας.

Καλοδεχούμενες οι όποιες παρατηρήσεις και κριτική μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση των ανωτέρω.